A Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola regionális feladatot is ellátó, egyetlen alapfokú közoktatási intézményként működik a városban. Jelenlegi főépületét 1992-ben vehették birtokba a tanulók. A beépített padlástérben található a számítógépterem, 25 tanulói számítógéppel. Ugyanitt kaptak elhelyezést nyelvi szaktantermek és a több mint tízezer kötetes könyvtárunk.

Az Árpád fejedelem téri épületet 2019. szeptember 2-án nyílt meg alsó és felső tagozatos diákjaink előtt. A 16 tantermes és 8 csoportszobás épületben 19 osztály kapott helyet a a Forfa épületet kiváltva. A Forfa épületből nyílik a 2 osztály befogadására alkalmas tornaterem, melyhez az összekötő folyosón öltözők találhatók.

Az iskola tanulólétszáma 1002 fő. A Napraforgó tagozatot nem számítva 24 alsó és 13 felső tagozatos osztályban 90 pedagógus irányításával folyik a nevelő-oktató munka. Szakos ellátottságunk 100%-os. Iskolánkban kisebbségi német nyelvoktatás folyik, melynek már hagyományai vannak, két tanítási nyelvű angol (bilingual.hu), bővített német nyelvoktatói, módszertani általános tantervű osztályaink vannak: művészeti, testnevelés, angol irányultsággal.

A továbbtanulási mutató iskolánkban 100%-os. A felmérések tanúsága szerint a szülők elégedettek az intézményben folyó nevelő-oktató munkával. Diákjaink jól érzik magukat iskolánkban. A napköziben közel 700 gyermek tölti idejét.